Stołeczny Klub Tatrzański

przy Oddziale PTTK MARYMONT
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

Malowane jaskinie w departamencie Ariége, Francja

 

Artykuł autorstwa Jacka Krukowskiego, który ukazał się w kwartalniku JASKINIE nr 2(87) w kwietniu 2017 r.